Mitä tarjoan

Sielunhoitoterapiaa, ryhmät, eväitä luonnosta ja kouluttajan

Sinun tarinasi on sielunhoitoterapian ydin. Auttajana olen kiinnostunut sinun nykyisestä, varhaisesta ja syvemmästä tarinastasi. Turvallisessa yhteydessä voit tutkia omia ajattelu- ja toimintamallejasi levosta käsin. Voidaan hyödyntää luontoa tai voit kokeilla ryhmän antamaa tukea. Yhteisöt voivat kysyä luennoimaan sielunhoidollisista aihealueista, yhteisöhoidosta tai evankelistana.


Sielunhoitoterapia

Autan sinua jakamaan elämäsi taakkoja ja yhdessä etsitään ratkaisuja niiden keventämiseksi. Syitä avun hakemisessa voi olla monia mm. masennus, ahdistus, suru, pelot, itsetunto- ongelmat, riippuvuudet, henkinen tai hengellinen väkivalta, akuutti kriisi. Asiakas asettaa tavoitteet työskentelylle esim. käsitellä tunteita, sisäisiä ristiriitoja, lisätä kykyä tunnistaa omia elämänarvoja.

Voimaannuttavat kortit
Voimaannuttavat kortit

Keskusteluyhteys syntyy kunnioittavasta suhteessa, missä Jumala saa olla läsnä. Työskentelytapani on käytännönläheinen ja vuorovaikutteinen keskustelu, mikä pitää sisällään havainnoinnin, tunteen, tarpeen käsittelyn myötäelävillä kysymyksillä.

Työskentelyni perustuu psykologiseen tietoon ja hengellisen ulottuvuuden tunnistamiseen. Sinun toiveiden mukaisesti tapaaminen voi sisältää rukousta, raamatun tekstin lukemista ja rentoutusta. Sielu, mieli ja keho ovat saumattomasti yhteydessä toisiinsa.

Asiakassuhteen perustana on luottamus ja vaitiolovelvollisuus. Olen sitoutunut työnohjaukseen ja olen Suomen ACC:n kannattajajäsen sekä kuulun Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n. Nämä tahot huolehtivat sielunhoitoterapian laadunvalvonnasta. 

Keskusteluryhmät

Sovintoon elämän kanssa, Isän kaipuu ja Äidin ikävä perustuvat Saara Kinnusen kirjan pohjalta pidettäviin ryhmiin. Kokoontumiskertoja on 6- 10 ryhmästä riippuen.

Elämänkaari ja sukupuu työskentelyä voi toteuttaa myös ryhmissä.

Järjestän ryhmiä kysynnän mukaan. Yhteisöt voivat kutsua minua pitämään kyseisiä ryhmiä myös omana toimintanaan.

Makoisat omenat puutarhassa
Makoisat omenat puutarhassa

Luonto voimaannuttaa

Tiedustele yksilöllisiä retkiä luontoon yksin tai ryhmän kanssa. Luonnossa sielun, mielen ja kehon hoitaminen on kokonaisvaltaista.

Päiväretki esim. 2- 5 tuntia. Yön yliretki laavussa tai teltasta antaa nopean irtioton arjesta. 

Kalmarissa luonnossa
Kalmarissa luonnossa

Kouluttaja, evankelista

Tilauksesta voin luennoida sielunhoidon eri aihealueista, yhteisöllisyyden voimasta, surutyöstä ja pitää ryhmien alustuksia. Jumalan Sana särkyneille on sydämeni asia evankelistana.