Tietosuoja

1.Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

T:mi Marjo Autio       y-tunnus 1458716-4

Saprantie 331 a, 43270 Kalmari

Puhelin 0407070244      mmm.autio@gmail.com

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvella asiakkaan sielunhoitoterapian keskustelujen suunnittelua ja toteutusta eli asiakassuhteenhoitaminen. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei nauhoiteta tai kirjata sähköisesti mihinkään järjestelmiin. Ajan varaamalla ja palvelua käyttämällä asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti asiakkuutensa ajaksi (Nimi, laskutusosoite/kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero). Asiakasrekisteri on manuaalinen.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite:

• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)
• Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat

Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin tallennetaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite ja -paikkakunta. Tietoja säilytetään asiakkuuden päättymiseen saakka. Tiedot poistetaan viimeistään, kun asiakas ei ole 12 kuukauteen varannut aikaa, tällöin asiakkuus katsotaan päättyneeksi. 12 kuukauden jälkeen asiakkuuden katsotaan alkavan alusta, mikäli asiakas varaa uudelleen ajan.

5. Manuaalinen aineisto

Manuaaliset aineistot säilytetään terapeutin kotona lukollisessa kaapissa, johon vain terapeutilla on pääsy. Terapiassa kerätyt tiedot voidaan asiakkaan toiveen mukaan tuhota heti terapian päätyttyä, tai ne voidaan säilyttää enintään vuoden ajan terapeutin hallussa, mikäli asiakas haluaa palata terapiaan uudelleen vuoden sisällä.

Terapiatapaamisissa mahdollisesti prosessin edistämiseksi työstetyt kirjalliset tuotteet, sekä piirrokset luovutetaan asiakkaan halutessa asiakkaalle. Asiakkaan tulee noutaa materiaalit sovittuna ajankohtana, tietoturvasyistä materiaaleja ei postiteta.

6. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan

Asiakas itse luovuttaa omia tietojaan puhelimitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisessa tapaamisessa.

Terapeutti sitoutuu pitämään asiakkaalta kuulemansa asiat luottamuksellisina. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös terapiaprosessin loputtua. Asiakkaan tilannetta ja terapiaprosessin etenemistä voidaan asiakkaan luvalla käsitellä terapeutin omassa työnohjauksessa niin, ettei asiakas ole tunnistettavissa.

Verkkosivuilta kerätään vain välttämättömät evästeet, mitkä mahdollistavat palvelun tarjoamisen. Sivujen kävijämäärät tulevat yhteenvetona kuukausittain.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Palvelun asiakkaita koskevat henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta missään tapauksissa kolmansille osapuolille.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Palvelun käytön yhteydessä asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tiedot toimitetaan viimeistään kuukauden kuluessa. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus on oma-aloitteisesti sekä myös rekisteröidyn pyynnöstä korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista asiakas- ja ajanvarausrekistereistä välittömästi asiakkuuden päätyttyä. Ajanvarausta ei voida tehdä laskutuksellisista syistä ilman asiakkaan rekisterinpitäjän käyttöön luovuttamia henkilötietoja (Nimi, laskutusosoite, sähköposti, puhelinnumero).